Tải Urgent Backup 3.20

Link Tải Urgent Backup 3.20 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Urgent Backup 3.20

Urgent Backup giúp bạn sao chép, tải lên, tải xuống dữ liệu một cách tự động theo lịch trình từ máy tính của bạn thành những lưu trữ khác nhau - ổ đĩa mạng, CD/DVD, server FTP từ xa,... Chương trình có thể nhân bản dữ liệu của bạn hay tạo những tệp hoặc Folder lưu trữ trong việc sao chép. Bạn có thể tùy chỉnh phương pháp đặt tên cho những tệp sao lưu bằng việc thêm dễ, chả hạn ngày lưu trữ vào tên tệp.Urgent Backup sử dụng thuật toán nén để lưu trữ dữ liệu. Nó chắc chắn tương thích cùng gzip bảo đảm năng lực khôi phục những tệp từ những lưu trữ. Một bộ lập lịch công việc sẵn có trong chương trình hỗ trợ bạn xây dựng một danh bạ sao lưu tự động, tải lên/ tải xuống FTP, hay đi tiện ích của bên thứ ba để giải quyết dữ liệu trước khi hoặc sau khi sao chép/ lưu trữ.
Urgent Backup có thể được sử dụng để đồng bộ hóa dữ liệu giữa công việc của bạn và máy tính tại nhà hay giữa những máy tính nằm trong những văn phòng khác nhau. Bạn luôn luôn có thể tiếp tục từ xa ngẫu nhiên dự án nào bạn đang làm việc.
(theo CNET)


Link Tải Urgent Backup 3.20 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)