Tải USB AutoRunner

Link Tải USB AutoRunner chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


USB AutoRunner

USB AutoRunner là 1 add-on cho bất kì ai sử dụng ổ USB. Với USB AutoRunner, người sử dụng có thể tự động đi những ứng dụng hay tài liệu khi họ chèn USB của mình vào máy tính. Lúc chèn USB, ứng dụng hoạc file được chọn của bạn sẽ tự động được mở. Danh sách dưới đây là 1 vài giả sử về cách sử dụng của USB AutoRunner:tự động mở Contacts, danh bạ những công việc cần thực hiện, những ứng dụng, tự động đi những file Word, PowerPoint, Excel, video, file nhạc hoặc,… khi khởi đi Windows.


Link Tải USB AutoRunner mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)