Tải USB Backup cho Mac

Link Tải USB Backup cho Mac chính thức:


USB Backup cho Mac - Sao lưu dữ liệu

USB Backup giúp bạn sao lưu USB và những thiết bị có thể di giời được trên cơ chế tự động để bạn ko còn nên âu lo việc mấy những file cần thiết. Cho dù thiết bị USB của bạn có bị lỗi, mất toàn bộ dữ liệu hay bị “chết” trong phòng tắm, USB backup vẫn còn thể khôi phục lại tất cả dữ liệu thành những thiết bị hoặc folder nào bạn muốn.
Phiên bản này tập trung vào giao diện mới, những chức năng có năng lực tùy biến cao, ví như năng lực hạn chế kích cỡ của folder sao lưu, thông tin, tốc độ nhanh hơn,...Phiên bản mới này có:Cung cấp những bản vá lỗi và có năng lực tương thích cùng USB Backup Preference Pane.


Link Tải USB Backup cho Mac mới nhất: