Tải USB Webserver

Link Tải USB Webserver chính thức:


USB Webserver

USB Webmáy chủ là 1 ứng dụng tổng hợp gồm có Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin. Tất cả được tích hợp trong một, và có thể đặt trong USB để đi ở bất kì đâu mà ko cần cài đặt gì cả.

Chương trình rất dễ dàng để sử dụng, để khởi động server, nên đi file Usb Webserver.exe. Lúc đấy, mặc nhiên PHP và MySQL sẽ được đi cùng. Để kiểm tra sự hoạt động của nó, nên mở trình duyệt và gõ vào http://localhost hay http://127.0.0.1.

Toàn bộ mã nguồn sẽ được chứa trong Folder Root, nếu có ý định đi file HTML hoặc PHP nào, nên copy nó vào đây. Lúc đấy, có ý định đi file nên mở trình duyệt và gõ http://localhost/tenfile.php hay http://127.0.0.1/tenfile.php.

Bạn cũng có thể truy cập vào phpMyAdmin bằng việc gõ trên dòng chỗ ở của trình duyệt http://localhost/phpmyadmin hay http://127.0.0.1/phpmyadmin.


Link Tải USB Webserver mới nhất: