Tải Used Cars NI Cho iOS

Link Tải Used Cars NI Cho iOS chính thức:

Việc sử dụng ứng dụng Cars NI dành cho iPhone, iPod touch và iPad giúp bạn tìm Northern Ireland Used Cars, Offers, Vans, Farm/Plant, Motorbikes, Caravans/Motorhomes, Salvage, Boats trong Accessories cùng một ứng dụng thực sự dễ sử dụng.
Used Cars NI Cho iOS

Vài chức năng chính:

- Cho phép tải lên và bán đồ phụ kiện miễn phí.- Bán xe ô tô của bạn từ phần mềm này.- Duyệt theo Model, Class hay Category.- Lọc theo những tiêu chí tìm.- Tìm theo từ khóa.- Xem chi tiết chiếc xe và hình ảnh.- Gọi ĐT hay thư điện tử cho người bán.- Chia sẻ với bạn bè.- Thêm tìm và danh bạ tìm từng lưu.- Yêu cầu báo giá bảo hiểm.


Link Tải Used Cars NI Cho iOS mới nhất: