Tải VBA Password Bypasser

Link Tải VBA Password Bypasser chính thức:

Tải về máy (695,4 KB)

VBA Password Bypasser là tool hữu ích dành cho VBA (Visual Basic for Applications) để xóa bỏ mật khẩu project/macro. Sau đó, bạn được phép mở VBA project cùng ngẫu nhiên mật khẩu nào mà vẫn còn hiệu lực.Công cụ này có thể hoạt động trên nhiều chương trình khác nhau như MS Office (Access, Excel, Word,…), Corel WordPerfect Office, Corel Draw, AutoCAD,…
VBA Password Bypasser

Chức năng:

• Dùng công nghệ bỏ qua mật khẩu VBA – ko cần thay đổi file.• Ứng dụng cùng mọi VBA project trong tất cả tài liệu có chức năng VBA: MS Office 97 - 2010, Visio, FrontPage, AutoCAD, WordPerfect,…• Hỗ trợ bản VBA 7 (MS Office 2010 32-bit và 64-bit).• Hỗ trợ định dạng file của MS Office 2007/2010.• Dòng lệnh tùy chỉnh để bắt đầu một tệp tin hay ứng dụng.• Giao diện dễ sử dụng.


Link Tải VBA Password Bypasser mới nhất:

Tải về máy (695,4 KB)