Tải vBulletin Mobile cho iPhone

Link Tải vBulletin Mobile cho iPhone chính thức:


vBulletin Mobile cho iPhone

vBulletin Mobile nay có được bản giúp cho iPhone. Ứng dụng vBulletin Mobile Android sẽ cho phép người sử dụng truy cập đếndiễn đàn VBB 4 bằng tài khoản của mình, có thể gửi và đọc tn, postbài mới và trả lời bài viết, đọc bài viết bằng SvBulletinMobile, chỉnh sửa và xem thông báo tài khoản của mình…


Link Tải vBulletin Mobile cho iPhone mới nhất: