Tải vCard Splitter

Link Tải vCard Splitter chính thức:


vCard Splitter - Tạo các tệp cá nhân trong vCard

vCard Splitter là 1 ứng dụng nhỏ, ít tốn kémđựợc tạo ra để phá vỡ những việc ko tương thích khi nhậpnhững tệp vCard có chứa nhiều chỗ ở liên hệ (như nhiều ĐT di động).
App này sẽ tạo ra những tệp riêng tư cho đã số liên hệ trong một tệp vCard, và lưu chúng một cách độc lập. Một người sử dụng có thể quyết định đặt tên chúng từ những thông báo liên hệ hay số lượng, và ứng dụng cũng gồm có một tiện ích cho phép người sử dụng dễ xem tất cả những chỗ ở có sẵn trong một tệp vCard.


Link Tải vCard Splitter mới nhất: