Tải Video to Flash Encoder

Link Tải Video to Flash Encoder chính thức:


Video to Flash Encoder - Chuyểnfile video thành flash

Công cụ “Video to Flash Encoder” sẽ hỗ trợ bạn chuyển những định dạng video khác nhau thành flash dễ. Lúc cài đặt, nhấn vào “Input file” để tìm xuất hiện file video cần chuyển định dạng thành flash. “Video to Flash Encoder” giúp chuyển định dạng toàn bộ những phong cách file video hiện tại như avi, asf, mov, mp4, mpg, wmv…