Tải Virtual Sandbox

Link Tải Virtual Sandbox chính thức:


Virtual Sandbox

Virtual Sandbox là 1 hệ thống phần mềm an toàn bảo mật những chương trình untrusted sẽ được đi trong một môi trường cô lập, chưa có sự truy nhập đến những file riêng tư. Virtual Sandbox của Fortres Grand có thể đi cùng bất kì chương trình nào và báo cho bạn biết khi một tiến trình ngẫu nhiên nào có ý định đi trên PC của bạn. Được theo dõi sẽ không thể "đụng" xuất hiện được bất kì thứ gì ở mức hệ thống, nói cả truy cập tệp riêng tư, giả sử tài liệu ngân hàng.


Link Tải Virtual Sandbox mới nhất: