Tải Vistanita Duplicate Finder

Link Tải Vistanita Duplicate Finder chính thức:


Vistanita Duplicate Finder - Tìm và xóa file trùng lặp trong hệ thống

Vistanita Duplicate Finder là 1 tiện ích hỗ trợ bạn được phép tìm ra những file trùng lặp trong máy tính của bạn, gồm có cả những file mp3 và file ảnh. Vistanita Duplicate Finder tìm một cách tự động những file trùng lặp trong máy tính của bạn và giúp bạn nhanh lẹ delete bỏ chúng. Do đó, bạn có thẻ giải phóng tài nguyên hệ thống, thu hồi lại một dung lượng ổ đĩa khá nhiều, và tăng hiệu suất máy tính.
Theo Softpedia


Link Tải Vistanita Duplicate Finder mới nhất: