Tải vMath cho Kid cho Windows 8

Link Tải vMath cho Kid cho Windows 8 chính thức:

vMath cho kid là 1 ứng dụng Việt cho Windows 8, hỗ trợ trẻ học sinh tiểu học có thể luyện tập những bài toán cùng những mức độ khó khác nhau. vMath có một kho dữ liệu những bài toán trên 1000 bài ở những cấp độ khác nhau cho những trẻ từ lớp 1 xuất hiện lớp 5.
vMath cho Kid cho Windows 8

Chức năng chính của ứng dụng:

vMath có giúp những em học cách đọc tiếng Anh những con số bằng chữ và giọng nói.
vMath còn có chế độ Test Your Brain hỗ trợ trẻ thử tài nhanh nhạy và nhạy bén của não, tăng năng lực tư duy tính toán.
vMath giúp 2 ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Việt hỗ trợ trẻ dễ thao tác.
vMath cho Kid cho Windows 8


Link Tải vMath cho Kid cho Windows 8 mới nhất: