Tải VSuite Ramdisk Free Edition

Link Tải VSuite Ramdisk Free Edition chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


VSuite Ramdisk Free Edition - Phần mềm tăng tốc mọi ứng dụng trong Windows

Lúc ta mở những chương trình, ứng dụng sử dụng hàng ngày, chúng được đọc từ đĩa cứng, sau đấy nạp vào RAM (Random Access Memory - bộ nhớ truy cập bất kỳ) để chờ đợi giải quyết. Việc này, nếu ta mở nhiều chương trình với lúc, sẽ xảy ra hiện tượng “nghẽn cổ chai” ở đĩa cứng, làm chương trình khởi động lâu hơn. VSuite Ramdisk Free Edition 1.18.1531.1240 là ứng dụng có thể hỗ trợ bạn khắc phục tình hình vừa nêu.


Link Tải VSuite Ramdisk Free Edition mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)