Tải WallPaper Manager 1.0.0.1

Link Tải WallPaper Manager 1.0.0.1 chính thức:


WallPaper Manager 1.0.0.1

Wallpaper Manager là phần mềm mạnh mẽ giúp bạn thêm những hình ảnh theo những bộ mà sẽ được sử dụng như những hình nền máy tính. Hình nền có thể được thêm bằng hộp thoại tệp thông hay hay bằng việc kéo thả.Màn hình hiển thị có thể được sắp xếp theo ngày tháng, tên, kích cỡ hoặc bất kỳ. Một hình nền có thể được đặt mà mặc định bằng việc mở để đặt thời gian. Hình nền có thể được hiển thị dưới dạng hình bé hay toàn MH. Bằng việc chuột nên vào ngẫu nhiên hình ảnh nào đó, bạn được phép có được những thuộc tính của hình ảnh. Một chức năng khác của chương trình là cơ sở tìm những hình ảnh bị mất hay điều chỉnh những thiết đặt địa điểm tự động.
(theo Softpedia)


Link Tải WallPaper Manager 1.0.0.1 mới nhất: