Tải Warcraft 3 Map - Soul Arena

Link Tải Warcraft 3 Map - Soul Arena chính thức:

Tải về máy (751,7 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Warcraft 3 Map - Soul Arena - Tổng hợp maps Warcraft 3

Một Warcraft 3 Map thực sự thu hút mang tên "Soul Arena" cùng một vài bản khác nhau:Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 0.44 (Spectralizer)
Download Warcraft 3 Map - Arena of Souls 1.7 (Azn_Dreamerz)
Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 1.8 (Azn_Dreamerz)
Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 1.8b (Azn_Dreamerz)
Download Warcraft 3 Map - Soul Arena 1.9 (Azn_Dreamerz)
Download Warcraft 3 Map - Soul Arena ver. 2.1 - Protected (Azn_Dreamerz)
Download Warcraft 3 Map - Soul Arena ver. 2.2e - Protected (Azn_Dreamerz)
Download Warcraft 3 Map - Soul Arena ver. 3.0 - Protected (Azn_Dreamerz)
Download Warcraft 3 Map - Angel Arena Soul 1.1 (Soul_Kichen)


Link Tải Warcraft 3 Map - Soul Arena mới nhất:

Tải về máy (751,7 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)