Tải WaveMaker cho Mac

Link Tải WaveMaker cho Mac chính thức:

WaveMaker - cùng phương thức làm việc tương tự những ứng dụng dành cho client/máy chủ cùng những tool giúp trực quan...Với những chức năng nổi bật như trên, WaveMaker hỗ trợ những nhà phát triển và quản lý giảm thiểu những khoản chi phí phát triển đến 67% và giảm thiểu những dòng mã lệnh lên đến 98%. Với nguyên tắc làm việc này, những ứng dụng được tạo ra bởi WaveMaker tốn ít chi phí để bảo dưỡng và cũng dễ quản lý hơn vô vàn.
Những chức năng chính của chương trình:

Với bản WaveMaker 5.2 từng cung cấp một vài lượng lớn những Dojo widgets, gồm có Grid, Chart, và Menu. Với bản mới WaveMaker 6.0 người sử dụng có thể chắc chắn điều khiển và tùy chỉnh được những tool này cùng tool chạy kèm Studio tiện lợi.
Mở rộng cơ sở dữ liệu kế thừa những ứng dụng từ nền tảng Hibernate và những dịch vụ khác của Java
Nhiều tính năng mở rộng cùng những ứng dụng trực tuyến như: EnterTweet, WaveMaker Application Gallery, Using Google Maps, Sales Social, Simple CRM, Easy Employee Directory , HQL Explorer...
(theo wavemaker)


Link Tải WaveMaker cho Mac mới nhất: