Tải Web Log Suite Enterprise Edition

Link Tải Web Log Suite Enterprise Edition chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Web Log Suite Enterprise Edition

Web Log Suite Enterprise Edition 4.1 là 1 trình phân tích bản ghi máy chủ trang web mạnh mẽ. Chương trình này hay chi tiết hóa cao và những thông báo thực sự dễ để cấu hình được thực hiện bởi vô vàn ngôn ngữ, FTP, sổ chỗ ở file hay email.
Chương trình sẽ hiển thị cho bạn thông báo về khách truy cập trang web, thống kê những hoạt động, thống kê truy cập những file, thông báo về những trang ảnh hưởng, tool tìm, những lỗi, quốc gia người truy cập, những trang ảnh hưởng, bạn sẽ được thông báo đầy đủ về những từ khóa và cụm từ tìm.Web Log Suite có thể phân tích hơn 30 định dạng file bản ghi. Nó từng được kiểm tra cùng tất cả chương trình phổ biến như Apache, IIS, proxy, firewall và MS Windows Media Services. Không phải nói, chương trình này có thể tự động nhận dạng file bản ghi, trích xuất những file bản ghi từng được nén, giải quyết vô vàn file bản ghi khác nhau và tải những file bản ghi từ những nguồn khác nhau: Web, FTP.


Link Tải Web Log Suite Enterprise Edition mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)