Tải Web Page Maker 3.1

Link Tải Web Page Maker 3.1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Web Page Maker 3.1

Web Page Maker là tool làm web dễ sử dụng, cho phép tạo và upload trang web trong vòng vài phút mà ko cần biết gì về HTML. Chỉ dễ dàng drag và drop những biểu tượng lên web và xếp đặt chúng dễ chịu. Hỗ trợ 1 vài mẩu tạo ra trước hỗ trợ bạn dễ bắt đầu gồm có: những thanh bar tạo sẵn có thể chèn vào web. Tính năng thêm vào: java, thư viện ảnh, FTP.


Link Tải Web Page Maker 3.1 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)