Tải Website Load Tool

Link Tải Website Load Tool chính thức:


Website Load Tool

Nếu như bạn là 1 nhà quản trị website thì hẳn 1 trong các việc cần tò mò đặc biệt thời gian tải website và có lỗi nào phát sinh trong các giai đoạn tải trang hoặc không. Phần mềm miễn phí Website Load Tool 1.0 sẽ hỗ trợ bạn kiểm tra thời gian tải website của mình và phân tích những lỗi nếu có trang các giai đoạn tải trang web.