Tải WiFi Photo Transfer cho iOS

Link Tải WiFi Photo Transfer cho iOS chính thức:

Với WiFi Photo Transfer cho iOS, người sử dụng dễ truy cập thư viện ảnh từ máy tính bằng truy cập WiFi và trình duyệt web.Bạn chỉ có mở ứng dụng và nhập chỗ ở hiển thị trong thanh chỗ ở của trình duyệt. Ứng dụng giúp ngẫu nhiên máy tính nào sử dụng trình duyệt tiên tiến (như máy để bàn, máy xách tay, iPad và iPhone) và với mạng WiFi như ĐT, iPod, iPad.

Chức năng:

Chọn và chuyển nhiều ảnh với lúc
Lý lịch dữ liệu (metadata) EXIF được bảo toàn ở chế độ mass-download (ko ở chế độ one-by-one)
Bảo vệ mật khẩu cho giao diện web
Tải video ngắn
Chuyển dữ liệu ở độ phân giải đầy đủ hay thấp
Không yêu cầu phần mềm ngoài
Minh Lộc


Link Tải WiFi Photo Transfer cho iOS mới nhất: