Tải WiFi Streamer cho iOS

Link Tải WiFi Streamer cho iOS chính thức:

WiFi Streamer cho iOS giúp chơi nhạc lưu trữ trong iPhone/iPad trên PC bằng truy cập WiFi.Ứng dụng ko yêu cầu truy cập iTunes, sử dụng trình duyệt web của máy tính để định vị trên MH iPhone, sau đấy click bài hát bạn có ý định nghe hay download.
WiFi Streamer cho iOS

Chức năng:

Tìm bài hát trên trình duyệt
Xem video Youtube cho mỗi bài hát trên thiết bị
Đã được thử nghiệm trên Chrome, FireFox, Safari và Internet Explorer
Minh Lộc


Link Tải WiFi Streamer cho iOS mới nhất: