Tải Wikipedia tiếng Việt cho Android

Link Tải Wikipedia tiếng Việt cho Android chính thức:


Wikipedia tiếng Việt cho Android - Ứng dụng Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia Tiếng Việt – là 1 Phiên bản di động của Wikipedia bằng ngôn ngữ Tiếng Việt. Ứng dụng mang xuất hiện cho bạn từ điển tra cứu cùng hơn 576.000 bài bằng Tiếng Việt.Wikipedia khởi đi vào ngày 15 tháng 1 năm 2001, bởi Jimmy Wales và Larry Sanger. Wikipedia là 1 dự án bách khoa toàn thư miễn phí nội dung trên nền web, được điều hành bởi Quỹ Wikimedia và hoạt động từ mô hình mở có thể edit công khai. Tên “Wikipedia” là 1 từ ghép của wiki (một công nghệ tạo trang web đồng bộ tương tác nội dung, được lấy từ wiki của Hawaii,nghĩa là “nhanh”) và bách khoa toàn thư.Khởi hành từ phong cách người chuyên nghiệp theo cách xây dựng bách khoa toàn thư và sự hiện diện của một bộ phận đồ sộ của những nội dung chưa được giảng dạy, từng được sự tò mò rộng rãi trên những phương tiện truyền thông in ấn. Năm 2006, tạp chí Times từng xác nhận sự tham gia của Wikipedia trong sự tăng trưởng nhanh lẹ của sự hợp tác nội dung và tương tác nội dung trực tuyến bởi hàng triệu người trên thế giới. Wikipedia cũa từng được khen ngợi như là 1 nguồn tin tức vì những bài báo ảnh hưởng xuất hiện tin nhanh cũng hay được cập nhật nhanh lẹ.
Wikipedia tiếng Việt cho Android
Wikipedia tiếng Việt cho Android


Link Tải Wikipedia tiếng Việt cho Android mới nhất: