Tải WIN-SPY SOFTWARE Pro

Link Tải WIN-SPY SOFTWARE Pro chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


WIN-SPY SOFTWARE Pro

Win Spy Software là ứng dụng gigiết hại ẩn, có thể gigiết hại cả máy tính cục bộ lẫn máy tính từ xa. Nó gồm có Remote Install và Realtime Remote PC Viewer. Win Spy Software sẽ chụp lại tất cả những gì người sử dụng nhìn hay gõ trên bàn phím. Một phím nóng nổi bật được sử dụng để đăng nhập và truy cập vào phần mềm. Người sử dụng không thể terminate hay tháo gỡ Win-Spy.
WIN-SPY SOFTWARE Pro
Các chức năng chính:
Gigiết hại Chat room và hoạt động trên web
Gigiết hại bất cứ thư điện tử nào
Gigiết hại hoạt động của con trẻ trên PC/web
Ghi lại bất cứ mật khẩu nào
Quản lý qua một mạng
Quản lý theo người sử dụng
Quản lý qua webcam
Quản lý nhiều máy tính từ xa
Xóa an toàn những file từ xa
Báo cáo thời gian sử dụng mạng
Báo cáo những trang từng truy cập.


Link Tải WIN-SPY SOFTWARE Pro mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)