Tải WinBZip2 1.0

Link Tải WinBZip2 1.0 chính thức:


WinBZip2 1.0

WinBZip2 là tiện ích làm việc cùng những file ở định dạng bzip2, nén, giải nén và kiểm tra sự toàn vẹn của những file bzip2.