Tải Windows 7 Mail to Outlook

Link Tải Windows 7 Mail to Outlook chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


Windows 7 Mail to Outlook

Xuất Windows 7 Mail thành Outlook 2010, 2007, 2003, 2000 cùng tool Windows 7 Mail to Outlook Converter. Bạn đang tìm tool chuyển đổi Windows 7 Mail thành Outlook? PCVARE cung cấp tool chắc chắn hiệu quả nhất cho việc chuyển đổi Windows 7 Mail thành Outlook để chuyển đổi những file thư điện tử từ Windows 7 thành Outlook.Cả Windows Live Mail (hai khi được gọi là Windows 7 Mail) và Microsoft Outlook đều là phần mềm mail, tuy nhiên chúng ko giúp định dạng file giống nhau để lưu trữ thư điện tử message. Windows Mail lưu trữ thư điện tử trong file EML và Microsoft Outlook lưu trữ thư điện tử trong file PST. Đồng bộ hóa thông báo từng đc lưu trữ trữ trong những phân mềm này là tác vụ không thể thực hiện được. Nếu như bạn có ý định nhập những thư điện tử message từ Windows 7 Mail thành Outlook, bạn nên có một tool chuyển đổi thư điện tử để chuyển đổi Windows 7 thành Outlook.
Windows 7 Mail to Outlook
Các chức năng chính:
Khả năng chuyển đổi Windows 7 Mail thành Outlook trong chế độ nhóm
Chuyển đổi thư điện tử và những bản đính kèm từ Windows 7 thành Outlook
Chuyển đổi thư điện tử từ tất cả những folder Mail - inbox, outbox, deleted items, drafts, sent-items...
Chuyển đổi Windows 7 Mail thành Outlook cùng định dạng đúng của thư điện tử message
Đảm bảo chuyển đổi dễ và nhanh lẹ từ Windows 7 Mail thành Outlook.
Cho phép chuyển đổi từ Windows 7 Mail thành Outlook 2000, 2003, 2007, 2010.
Tương thích cùng Windows 7/Vista/2003/2000/XP/98/95.


Link Tải Windows 7 Mail to Outlook mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)