Tải Windows 8 UI

Link Tải Windows 8 UI chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)


Windows 8 UI - Template website giao diện Windows 8 UI

Windows 8 UI là mẫu template miễn phí cùng giao diện Windows 8 giành cho Blogger, bố cục gồm 1, chiều rộng website rất dễ chịu, bộ sưu tập hình ảnh kiểu, tạo ra bản quyền. Đây là mẫu tốt nhất cho những Blogger kể về những việc riêng tư, nhiếp ảnh hay phần mềm.
Windows 8 UI