Tải Windows Boot Timer 1.0

Link Tải Windows Boot Timer 1.0 chính thức:


Windows Boot Timer 1.0

Windows Boot Timer là tool miễn phí và bé gọn, giúp bạn kiểm tra khoảng thời gian mà máy tính nên sử dụng để hoàn tất các giai đoạn khởi động. Người sử dụng phải tắt và lưu lại những công việc đang làm trên PC trước khi sử dụng Windows Boot Timer.