Tải Windows Live Essentials 2011 (offline) phiên bản Việt

Link Tải Windows Live Essentials 2011 (offline) phiên bản Việt chính thức:

Tải về máy (131,4 MB)


Windows Live Essentials 2011 (offline) phiên bản Việt

Người sử dụng ko còn xa lạ gì cùng đùm phần mềm Windows Live Essentials, gồm nhiều chức năng bên trong như: Windows Live Messenger (chương trình chat), Photo Gallery (quảnlý, edit ảnh), Toolbar (thanh tool cho IE), Writer (viết blog),Family Safety (bảo vệ trẻ em), Movie Maker (làm phim).Ngày 1/10/2010, Microsoft từng đưa bản Windows Live Essentials 2011 (hay Wave 4) chính thức xuất hiện tay người sử dụng. Tuy nhiên điều đáng mừng là Microsoft từng ưu ái cùng người Việt khi Windows Live Essentials 2011 có cả bản giao diện tiếng Việt.Vềmặt chức năng, Windows Live Essentials 2011 chỉ khắc phục một vài việccòn tồn tại trong bản Beta 2, hỗ trợ những ứng dụng như Windows Live MovieMaker, Messenger, Photo Gallerry, Mail, Writer,... hoạt động yên ổnhơn.
Yêu cầu hệ thống: Tốc độ CPU 1.6GHz
1GB RAM


Link Tải Windows Live Essentials 2011 (offline) phiên bản Việt mới nhất:

Tải về máy (131,4 MB)