Tải Windows PowerShell

Link Tải Windows PowerShell chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Windows PowerShell là một trình thông dịch dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản mà bạn có thể sử dụng để quản lý tổ chức của mình.Windows PowerShell sử dụng tác vụ quản trị được gọi là những lệnh ghép ngắn. Mỗi lệnh ghép ngắn yêu cầu và có đối số tuỳ chọn, được gọi là những tham số, xác định đối tượng nào sẽ vận dụng hay kiểm soát cách lệnh ghép ngắn thực hiện tác vụ của nó. Bạn có thể kết hợp những lệnh ghép ngắn dưới dạng script để thực hiện những tính năng rắc rối giúp bạn có thêm quyền kiểm soát và hỗ trợ bạn hiệu quả hơn.Bạn sử dụng Windows PowerShell trên một máy tính cục bộ để kết nối cùng tổ chức từ ứng dụng web qua internet của mình và thực hiện những tác vụ quản lý ko sẵn có hay thiết thực trong panel và điều khiển Exchange.Giả sử: bạn có thể tạo những nhóm phân phối động, tạo hay cập nhật nhiều tài khoản người sử dụng với một lúc và viết kịch bản những giải pháp tự động.Trước khi bạn bắt đầu, nên bảo đảm thực hiện những bước sau:
Cài đặt và Cấu hình Windows PowerShell
Kết nối Windows PowerShell cùng dịch vụ
Các lệnh ghép ngắn Windows PowerShell khả dụng trong ứng dụng web qua internet.Trước khi có thể sử dụng Windows PowerShell, bảo đảm là bạn từng cài đặt và đặt cấu hình bản chính xác của Windows PowerShell và Windows Remote Management (WinRM) trên PC của mình. Bạn nên sử dụng Windows Management Framework có chứa bản chính xác của Windows PowerShell v2 và WinRM 2.0.Nếu như máy tính của bạn đang đi Windows 7 hay Windows Server 2008 R2 thì bạn ko nên cài đặt ngẫu nhiên phần mềm nào. Windows Management Framework từng được cài đặt.
Bạn có thể tải về và cài đặt Windows Management Framework nếu máy tính của bạn đang đi 1 trong các hệ điều hành sau:
Windows Vista Gói Dịch vụ 1 (SP1) hay SP2
Windows Server 2008 SP1 hay SP2
Windows Server 2003 SP2
Windows XP SP3

Chức năng mới trong Windows PowerShell 2.0 gồm có:

Từ xa (remoting)
Windows PowerShell 2.0 giúp bạn đi lệnh trên một hay nhiều máy tính từ xa từ một máy tính đang đi Windows PowerShell. PowerShell Remoting cho phép nhiều cách truy cập, những cách gồm có những tương tác (1: 1), fan-out (1:nhiều), và fan-in (nhiều: 1 bằng việc sử dụng phong cách lưu trữ IIS).Tích hợp môi trường kịch bản
PowerShell tích hợp kịch bản môi trường (ISE) giúp bạn đi lệnh tương tác và edit và gỡ lỗi những kịch bản trong một môi trường đồ họa. Các chức năng chính gồm có những cú pháp ghép, chọn lọc thực hiện, gỡ lỗi đồ họa, giúp Unicode và giúp context-sensitive.
Mô-đun
Mô-đun cho phép nhà phát triển kịch bản và quản trị viên phân vùng và tổ chức của họ bằng mã Windows PowerShell trong đơn vị khép kín, tái sử dụng. Mã từ một mô-đun thực hiện trong bối cảnh khép kín đấy và ko ảnh hưởng xuất hiện bên ngoài những mô-đun.
Nâng cao tính năngNâng cao tính năng có năng lực và hành vi như lệnh ghép ngắn tương tự. Nhưng, chúng được viết chắc chắn bằng ngôn ngữ của Windows PowerShell, thay bởi vì biên dịch C#.Các công việc nền
Windows PowerShell 2.0 cho phép đi một lệnh hay biểu hiện ko đồng bộ và "trong nền" mà ko tương tác cùng giao diện điều khiển.Horse
Chức năng này giúp cơ sở hạ tầng tool Windows PowerShel, chuyển tiếp, hoạt động quản lý và những sự kiện của hệ thống.
Kịch bản quốc tếChức năng mới này cho phép script Windows PowerShell hiển thị thư trong ngôn ngữ kể được chỉ định bởi những thiết lập văn hóa giao diện người sử dụng trên PC của người sử dụng.Kịch bản gỡ lỗi
Chức năng gỡ lỗi mới được thêm vào Windows PowerShell, mà giúp bạn thiết lập điểm ngắt dòng, cột, biến, và lệnh giúp bạn xác định những việc làm xảy ra khi đạt breakpoint.Lệnh ghép ngắn mới
Windows PowerShell 2.0 giới thiệu những lệnh ghép ngắn được xây dựng trong hơn 100 lệnh. Các lệnh ghép ngắn ko gồm có những thử thách khác giúp bạn thao tác ảnh hưởng xuất hiện máy tính, sự kiện và thử thách quản lý hiệu suất truy cập.Yêu cầu hệ thống:
Windows PowerShell giúp những hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2003 Service Pack 2 x64 Edition, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP Service Pack 3. Minh Lộc


Link Tải Windows PowerShell mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)