Tải Windows Server 2008 Standard

Link Tải Windows Server 2008 Standard chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)

Windows Server 2008 hỗ trợ người chuyên nghiệp IT cải thiện độ linh hoạt và tin cậy cho cơ sở hạ tầng máy chủ trong khi vẫn cung cấp cho lập trình viên nền tảng web và ứng dụng tự động hơn những lúc xây dựng ứng dụng và dịch vụ truy cập.
Windows Server 2008
Phần mềm này dành cho mục đích đánh giá và thử nghiệm. Phần mềm Windows Server 2008 sử dụng thử ko yêu cầu kích hoạt SP hay gõ key SP. Bất kỳ bản nào của Windows Server 2008 có thể được cài đặt mà ko kích hoạt và sử dụng thử cho 60 ngày thứ nhất.Nếu như bạn có ý định thêm thời gian sử dụng thử có thể reset 3 lần, mỗi lần kéo dài 60 ngày. Sau thời gian này bạn nên gỡ bỏ phần mềm hay nâng cấp lên bản từng được kích hoạt đầy đủ.
Yêu cầu hệ thống:

Hỗ trợ hệ điều hành: Windows Server 2008


Link Tải Windows Server 2008 Standard mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)