Tải Windows Vista Service Pack 1 32bit

Link Tải Windows Vista Service Pack 1 32bit chính thức:

Tải về máy (434,5 MB)


Windows Vista Service Pack 1 32bit

Windows Vista SP1 hỗ trợ cải thiện toàn bộ các giai đoạn, chính sửa hàng trăm lỗi bé và cho phép những nhà phân phối viết mã ổn dịnh cho Vista dễ hơn. Nhưng, bản nâng cấp này chưa có sự thay đổi nào rõ rệt như mong đợi.