Tải Windows XP Professional Service Pack 2

Link Tải Windows XP Professional Service Pack 2 chính thức:

Tải về máy (951,2 KB)
Tải về máy (Link dự phòng 1)

Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) cung cấp công nghệ bảo mật mới tuyệt vời dành cho Windows XP để bảo vệ chống lại virus, worm, và hacker.Ngoài một hệ thống bảo mật tự động, SP2 còn cải thiện chọn lựa cấu hình bảo mật cho Windows XP và cung cấp thông báo bảo mật tốt hơn nhằm hỗ trợ người sử dụng dễ đưa ra quyết định.
Windows XP Service Pack 2

Yêu cầu hệ thống:

- Hỗ trợ hệ điều hành: TabletPC, Windows XP, Windows XP Home Edition , Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional Edition.


Link Tải Windows XP Professional Service Pack 2 mới nhất:

Tải về máy (951,2 KB)
Link dự phòng 1 (Hoạt động)