Tải WinFF cho Linux

Link Tải WinFF cho Linux chính thức:


WinFF cho Linux

Bạn có thể sử dụng FFmpeg để chuyển đổi hàng loạt những tệp âm thanh và video khác nhau dễ dàng. Phải thêm file video hay audio bạn có ý định chuyển đổi, chọn định dạng có ý định xuất ra, chọn Folder lưu tệp, cài đặt chất lượng file xuất ra nếu muốn. Cuối với ấn nút Convert để chuyển đổi.