Tải WinRAP

Link Tải WinRAP chính thức:

Tải về máy (217,6 KB)

Lúc đang sử dụng máy tính cùng những ứng dụng cần thiết và có việc cần rời khỏi máy tính, và bạn ko có ý định người khác có thể biết hay can thiệp công việc mà bạn đang làm dở dang, và ko có ý định đóng những ứng dụng đấy bởi khi trở lại bạn có ý định tiếp tục làm việc. Vậy thì bạn được phép chọn cách ẩn chạy những ứng dụng đấy để che mắt mọi người. WinRAP (Windows Running Applications Protector) là 1 tiện ích miễn phí bé và dễ dàng giúp bạn ẩn những cửa sổ ứng dụng, và giấu những chương trình đang đi trên MH của bạn. Nó sẽ ngay lập tức ẩn tất cả hoặc cửa sổ đang hiển thị trên MH cùng một phím ấn dễ dàng. Bạn có thể chọn tất cả những ứng dụng để ẩn từ người sử dụng.
Ứng dụng này sẽ ko đóng những ứng dụng, mà chỉ tạm thời ẩn chúng. Ngoài ra chương trình cũng có thể làm sạch máy tính của bạn bằng việc ẩn những cửa sổ ứng dụng ko quan trọng trong khi chúng chạy.
Các chức năng chính của chương trình:

Ẩn chạy những cửa sổ ứng dụng tạm thời.
Dùng mật khẩu để cấm người khác truy cập vào tiện ích này.
Các ứng dụng ẩn cũng có thể được phục hồi chính xác khi cần thao tác lại cùng chúng.
Bên cạnh đó, chương trình có thể làm sạch máy tính của bạn bằng việc ẩn những cửa sổ ứng dụng ko quan trọng trong khi chúng chạy.
Nhỏ gọn, miễn phí và ko cần cài đặt, bạn phải giải nén là có thể sử dụng được ngay.
Theo TTCN


Link Tải WinRAP mới nhất:

Tải về máy (217,6 KB)