Tải WinRemotePC 2008

Link Tải WinRemotePC 2008 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


WinRemotePC 2008

Với tiện ích WinRemotePC (WRPC), bạn được phép kiểm soát và làm việc cùng một máy tính từ xa tương tự đang ngồi trước máy tính đó. Bạn có thể điều khiển chuột, bàn phím, chuyển tệp qua lại giữa đôi máy tính và sử dụng chung bộ đệm clipboard trong Windows, và còn vô vàn thao tác khác nữa...
Bộ chương trình WinRemotePC gồm có đôi phần, một phần điều khiển (client) và một chương trình phục vụ (server). Chương trình phục vụ này phải được cài đặt trên PC có ý định kiểm soát từ xa, còn trình điều khiển thì cài trên PC sử dụng để điều khiển. Mọi thao tác điều khiển có thể thực hiện bằng mạng LAN hoặc truy cập Internet.
Tổng hợp


Link Tải WinRemotePC 2008 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)