Tải Winsome TIFF Splitter

Link Tải Winsome TIFF Splitter chính thức:

Winsome TIFF Splitter là tool chia những tệp TIFF nhiều trang thành những tệp TIFF đơn lẻ. Hơn nữa, tool còn giúp nén tệp TIFF. Winsome TIFF Splitter giải quyết cùng tốc độ nhanh và chia bé file TIFF mà ko bị lỗi.
Winsome TIFF Splitter

Chức năng:

- Giao diện dễ dàng, trực quan và dễ sử dụng.- Hỗ trợ Individual Page Count.- Hỗ trợ nén tệp TIFF.- Chia bé file TIFF nhanh lẹ mà ko bị lỗi.- Hỗ trợ file TIFF nhiều trang và file TIFF đơn lẻ.- Nối tệp TIFF vào nhiều tệp TIFF khác trong với một thời điểm.- Xóa, thêm, chèn hàng loạt tệp PDF.- Bạn có thể mở Winsome TIFF Splitter từ menu chuột nên của Windows Explorer như một menu ngữ cảnh.- Hỗ trợ dòng lệnh.


Link Tải Winsome TIFF Splitter mới nhất: