Tải WinSuperKit

Link Tải WinSuperKit chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)
Tải về máy (Link dự phòng 2)

WinSuperKit là ứng dụng tìm những chỗ ở IP với địa điểm địa lý, bắt những đùm thông báo gửi qua mạng, gigiết hại mạng, so sánh tệp, thiết lập ngày tháng và thời gian cùng đồng hồ mạng.
WinSuperKit

Các chức năng chính của WinSuperKit:

Liệt kê mọi chỗ ở IP, tên host, chỗ ở MAC trong mạng lân cận.
Liệt kê dãy chỗ ở IP để lấy tên host, chỗ ở MAC và những thông báo khác trong mạng của bạn.
Ping một host và tìm địa điểm địa lý của máy.
Ping một nhóm IP và Ping một nhóm host.
Truy dấu một host và tìm thông báo về những đường truy.
Xem thông báo chi tiết về một host (whois), hiển thị địa điểm địa lý.
Xem thông báo về netcard.
Xem mọi IP của một host.
Theo softvnn


Link Tải WinSuperKit mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)
Link dự phòng 2 (Hoạt động)