Tải WinTools.net Ultimate Edition 10.02.1

Link Tải WinTools.net Ultimate Edition 10.02.1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


WinTools.net Ultimate Edition 10.02.1

WinTools.net Ultimate Edition thực sự hợp để tăng hiệu suất làm việc của hệ điều hành Windows. WinTools.net Ultimate quét dọn và xóa bỏ những phần mềm ko có ý định trên đĩa cứng và những khóa registry từng hết hiệu lực trong registry. WinTools.net cho bạn năng lực điều khiển những tiến trình khởi động với Windows, theo dõi bộ nhớ và đưa ra năng lượng để tối ưu hóa desktop và thiết lập hệ thống. Chương trình còn hỗ trợ tăng tốc Internet và tính yên ổn cho đường truyền Internet của bạn. Nó bảo đảm được những dữ liệu cá nhân của bạn và gìn dữ những thông báo nhạy cảm một cách an toàn.

WinTools.net Ultimate Edition gồm có những tool: Clean Uninstaller (gỡ bỏ chương trình), Scan Files (quét file rác), Scan Shortcuts (sửa lại những shortcut sai đường dẫn), Scan Registry (quét registry), Startup Manager (quản lý tiến trình khởi động với Windows), Tweak UI (chỉnh sửa những thiết lập hệ thống), Net Tweaker (tính chỉnh, tối ưu truy cập tăng tốc Internet), Privacy (bảo vệ dữ liệu cá nhân), ...
Tổng hợp


Link Tải WinTools.net Ultimate Edition 10.02.1 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)