Tải Wippien

Link Tải Wippien chính thức:


Wippien

Wippien là 1 ứng dụng có thể được sử dụng như là 1 thay thế cho ngẫu nhiên tool IM. Wippien đc xây dựng để cung cấp một Instant Messenger cùng VPN giúp.

Wippien kết hợp cùng nhiều giao thức khác nhau - ICQ, MSN, AIM, Yahoo, Google Talk.
Với Wippien người sử dụng có thể thiết lập chỗ ở IP và Netmask trong trường hợp có ý định tuỳ chỉnh những thiết lập mặc định.
Vài chức năng của Wippien: Trên cửa sổ chính của Wippien sẽ có một tool nt thông hay cùng một danh bạ những chỗ ở liên hệ.
Trên cửa sổ cài đặt cho phép người sử dụng truy cập vào một server bằng việc sử dụng một ID với password.
Cửasổ Settings của Wippien cho phép người sử dụng tùy chỉnh truy cập servervà cổng của họ trong trường hợp họ có ý định truy cập cùng nhà cung cấp khác.


Link Tải Wippien mới nhất: