Tải WMV to AVI MPEG WMV VCD SVCD DVD Converter

Link Tải WMV to AVI MPEG WMV VCD SVCD DVD Converter chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


WMV to AVI MPEG WMV VCD SVCD DVD Converter - Chuyển đổi các file video định dạng WMV

WMV to AVI MPEG WMV VCD SVCD DVD Converter là 1 ứng dụng mạnh và dễ sử dụng để chuyển đổi những file video từ định dạng WMV thành AVI, WMV thành MPEG, WMV thành VCD, WMV thành DVD và WMV thành SVCD.

Tính năng chính của "WMV to AVI MPEG VCD SVCD DVD converter":- Chuyển đổi những file có định dạng WMV thành những định dạng AVI/MPEG/VCD/DVD /SVCD.
- Tuỳ chọn cấu hình NTSC/PAL.
- Xem trước những file nguồn (Input) và file được xuất ra (Output), giúp skin cho giao diện cùng 3 skin sẵn trong chương trình.
- Xén (Crop) file video xuất ra theo tỷ lệ tuỳ chọn hay theo tỷ lệ chuẩn.
- Cho chất lượng âm thanh cao.
- Hỗ trợ những file WMV chưa có tiếng.
WMV to AVI MPEG WMV VCD SVCD DVD Converter
Theo softvnn


Link Tải WMV to AVI MPEG WMV VCD SVCD DVD Converter mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)