Tải WordPerfect Password Recovery

Link Tải WordPerfect Password Recovery chính thức:

Tải về máy (663,9 KB)

WordPerfect Password Recovery là chương trình mạnh mẽ để giúp bạn khôi phục mật khẩu tài liệu WordPerfect (.wp, .wpd) mà ko cần để ý xuất hiện độ dài, ngôn ngữ hoặc độ rắc rối của chúng.Với giao diện dễ dàng, bạn chắc chắn có thể yên lòng sử dụng chương trình này để thực hiện công việc khôi phục sao cho hiệu quả nhất.
WordPerfect Password Recovery

Chức năng:

• Khôi phục mật khẩu tài liệu Corel WordPerfect (.wpd, .wp).• Hỗ trợ tất cả phương thức bảo mật: Ver 5.x, Origanal ver 6.0(a), Enhanced từ 6.x xuất hiện X6.• Hỗ trợ tất cả bản WordPerfect (lên xuất hiện WordPerfect Office X6).• Hỗ trợ mật khẩu Unicode.• Giao diện dễ sử dụng.


Link Tải WordPerfect Password Recovery mới nhất:

Tải về máy (663,9 KB)