Tải Words Extractor

Link Tải Words Extractor chính thức:

Word Extractor là 1 tool hack miễn phí. Nó chuyển đổi tệp nhị phân (tương tự những ứng dụng Windows EXE, DLL, mã hóa file) thành những tệp giấy tờ, giúp bạn xem nội dung bên trong.
Words Extractor

Word Extractor hợp cho nhiều mục đích như:

Phát hiện không đẹp trong những trò chơi.
Tìm giấy tờ ẩn trong ngẫu nhiên tệp (ứng dụng exe, nhị phân, DLL).
Tìm mật khẩu ẩn trong ngẫu nhiên tệp (ứng dụng exe, nhị phân, DLL).
Phục hồi tài liệu bị hỏng (như Microsoft Word, RTF).
Chuyển đổi những tệp nhị phân để tệp giấy tờ.
Kiểm tra những tệp khả nghi (phần mềm) chống lại virus và phần mềm độc hại.


Link Tải Words Extractor mới nhất: