Tải X Clock cho iOS

Link Tải X Clock cho iOS chính thức:

Clock biến chiếc ĐT iPhone của bạn biến thành một chiếc đồng hồ để bạn được phép đọc từ một khoảng cách, cho dù là ngày hoặc đêm. App này có hình nền động đẹp, hỗ trợ bạn có cảm giác dễ chịu trong ko gian hài hòa. Có một chọn lựa tắt hình nền động này nếu bạn muốn. Đồng hồ có thể đặt trong chế độ Analog, Digital hoặc Textual và nó giúp cả địa điểm ngang, dọc khi bạn đặt ĐT của mình.
Các chức năng chính:

Đồng hồ có thể đặt trong chế độ Analog, Digital hay Textual.
Hỗ trợ địa điểm ngang và dọc khi người sử dụng đặt iPhone.
Theo mặc định, ĐT sẽ xóa bỏ chế độ Sleep. Nhưng, điều đó có thể thay đổi dễ qua những chọn lựa nơi chế độ này hay bật ON hay OFF.


Link Tải X Clock cho iOS mới nhất: