Tải X-NetStat Professional

Link Tải X-NetStat Professional chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


X-NetStat Professional

X-NetStat hiển thị những chỉ số truy cập mạng của bạn tương tự chương trình netstat.exe tuy nhiên cùng giao diện đồ họa. Những truy cập này hay thiết lập những lúc bạn viếng thăm một trang web, gửi một tn, check mail, hay làm những công việc ảnh hưởng xuất hiện mạng phải truy cập cùng những máy tính khác. Bên cạnh những truy cập từ bên trong còn có những truy cập từ những máy tính khác xuất hiện máy của bạn hợp pháp hay bất hợp pháp.

X-NetStat và một radar cho mạng máy tính của bạn, bạn được phép xem lúc nào những truy cập bắt đầu và kết thúc, những chương trình trong máy nào đang sử dụng truy cập và những chỗ ở chúng truy cập.

Trong bản lần này, ngoài việc sử những lỗi, chương trình còn trang bị một vài tính năng mới như Log viewer, thanh Filter/Search.


Link Tải X-NetStat Professional mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)