Tải XFS Data Recovery Studio

Link Tải XFS Data Recovery Studio chính thức:

XFS Data Recovery Studio là ứng dụng khôi phục dữ liệu XFS mạnh mẽ được sử dụng để khôi phục lại những file từ ổ đĩa cứng và ổ cứng di động.Chương trình này giúp cho những hệ thống file như XFS, NTFS, NTFS5, FAT12, FAT16, FAT32 (Windows), EXT2, EXT3, EXT4 (Linux), HFS, HFS+ (Macintosh), UFS1, UFS2 (Solaris, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD).Với XFS Data Recovery Studio, bạn sẽ có thể dễ khôi phục những file được tạo ra bởi Linux, Unix, Windows 2000/XP/2003/2008/Vista/Windows 7, Macintosh, Solaris, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD.
XFS Data Recovery Studio

Chức năng:

- Khôi phục file bị delete mà ko cần Recycle Bin, hay khi Recycle Bin từng trống.- Khôi phục file bị delete do virus tấn công hay do sụt nguồn.- Xem trước hình ảnh từng xóa.- Hỗ trợ khôi phục theo nhóm gồm nhiều file.- Giao diện theo dạng Windows Explorer tiêu chuẩn.- Cho phép tìm những file từng delete trên đĩa theo tên file.- Có thể hoạt động từ thiết bị lưu trữ USB.- Quét tất cả những file và Folder trên ổ cứng từng chọn.- Gồm nhiều ngôn ngữ: Anh, Trung Quốc, Đức, Pháp, Nhật, Hàn Quốc, Nga,…

Khôi phục dữ liệu từng delete từ những ổ cứng di động:

• Secure Digital Card (SD cards);• CompactFlash (CF cards);• Sony Memory Stick (MS cards);• Multimedia Card (MMC cards);• Flash Card;• USB;• xD Picture Card;• Smart Media Card;• Máy ảnh kỹ thuật số;• Ổ cứng;


Link Tải XFS Data Recovery Studio mới nhất: