Tải XnView MP

Link Tải XnView MP chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


XnView MP

Các ứng dụng của XnView MP được tạo ra để hỗ trợ bạn "đối phó" cùng những hình ảnh của bạn.Bạn có thể sử dụng chương trình này để quản lý, xem hình ảnh, chuyển đổi, tạo hình dángthu bé hay những trình diễn, chụp ảnh...của mình.