Tải Yahoo Messenger Hider

Link Tải Yahoo Messenger Hider chính thức:


Yahoo Messenger Hider

Yahoo Messenger Hider là nó giúp bạn để ẩn tất cả những cửa sổ chat của bạn đang hoạt động.Lúc chọn để bắt đầu chương trình (từ trình đơn click chuột phải), nó thay thế biểu tượng Yahoo! Messenger trên khay hệ thống cùng biểu tượng khác hay nó chắc chắn sẽ ẩn. Điều này có nghĩa là bạn được phép ấn F11 (hay một tổ hợp phím) để hiển thị / giấu những cửa sổ messenger chính và bạn được phép ấn phím F12 (hay một tổ hợp phím) để hiển thị / giấu tất cả những cửa sổ messenger khác.


Link Tải Yahoo Messenger Hider mới nhất: