Tải Yasu cho Mac

Link Tải Yasu cho Mac chính thức:

Yasu lúc đầu được tạo dành cho System Administrators, những người gigiết hại những tổ chức lớn. Yasu (Yet Another System Utility) được tạo để hỗ trợ thực hiện những tác vụ bảo trì được làm xong nhanh lẹ chỉ cùng một số cú kích chuột, thay bởi vì nên gõ lệnh trong Terminal.Yasu cho phép nhân viên quản lý hệ thống và người sử dụng thông hay có thể đi những Unix shell script cấp độ hệ thống để bảo trì và delete những file cache được sử dụng bởi Mac OS X.
Yasu

Phiên bản 2.7.6 có gì mới:

- Giải quyết lỗi xảy ra khi Yasu không thể gỡ bỏ file cache của người sử dụng- Thay đổi cách Yasu ghi những lỗi để tìm trong file bản ghi dễ hơn- Lúc Yasu thông tin lổi, ứng dụng sẽ thực hiện bước tận cùng (khởi động lại, tắt máy,...) sau khi người sử dụng thoát bảng thông tin lỗi.


Link Tải Yasu cho Mac mới nhất: