Tải YoPoW 3.3.1

Link Tải YoPoW 3.3.1 chính thức:

Tải về máy (Link dự phòng 1)


YoPoW 3.3.1

YoPoW là chương trình hỗ trợ tự tạo ra một Web Album ảnh từ những hình ảnh có được. Phải chọn lựa những hình ảnh, chọn lựa phông chữ, màu sắc, khung viền, tiêu đề cho ảnh, những nút nhấn hiển thị, chế độ hiển thị. Chương trình sẽ xuất Album theo định dạng HTML để bạn xem trước, có thể chọn chế độ hiển thị là Thumbnails cho Album. Phần mềm còn giúp một tool FTP Client để upload Album ảnh của mình lên Internet.
Theo Echip


Link Tải YoPoW 3.3.1 mới nhất:

Link dự phòng 1 (Hoạt động)