Tải Zend Studio

Link Tải Zend Studio chính thức:


Zend Studio - Phần mềm tạo ra website

Zend Studio là môi trường phát triển kết hợp (IDE) duy nhất dành cho những chuyên viên tạo ra chuyên nghiệp để hoàn thiện tất cả những phần phát triển quan trọng cho chu kỳ đầy đủ của ứng dụng PHP. Thông qua một bộ tool toàn diện gồm editing, debugging, analysis, optimization and database tools, Zend Studio đẩy mạnh những chu kỳ phát triển và làm dễ dàng những đề án rắc rối.
Zend Studio được tạo ra cho những lập trình viên PHP mới có ý định tạo những ứng dụng PHP cho nhiều chương trình Internet và trang web tốt nhất khác nhau. Chương trình là 1 môi trường phát triển PHP hoàn hảo để phân phối những ứng dụng mạnh mẽ và chưa có bug (bug-free) trong thời gian kỷ lục. Với giải thưởng Internal Debugger và nhà xuất bản PHP tốt nhất, Zend Studio mang xuất hiện tất cả những tính năng quan trọng mà một chuyên viên tạo ra PHP cần:Nâng cao năng suất cùng môi trường phát triển PHP từng được thử nghiệm. Bao gồm PHP 5 cao cấp: Support, Code Editor, Code Completion, Syntax Highlighting, Project Manager, Wizards, và Internal Debugger.

Làm tăng hiệu suất làm việc của bạn. Kiểm tra ứng dụng của bạn bằng việc sử dụng tính năng nổi tiếng và có nhiều giải thưởng: Internal Debugger. Tính năng fix lỗi nổi trội gồm có: conditional breakpoints, stack trace view, advanced watches, variables và output buffer.

Phân phát những ứng dụng trong thời gian kỷ lục cùng năng suất hơn 100 Code Snippets có thể tái sử dụng. Zend Snippets Explorer giúp bạn sắp xếp, xem, và thêm những tính năng tiện ích hoặc mã hóa SP. Tự động truy cập đến thư viện mã của Zend nơi, bạn được phép chọn lựa, tải xuống, đánh giá hoặc đưa lên những Code Snippets.

Phát triển một cách nhanh lẹ và khôn khéo hơn cùng Syntax Highlighting. Thấu hiểu thêm về mã cùng việc đánh dấu màu sắc cho PHP 4, PHP 5, HTML, JavaScript, XML và CSS.
Tổng hợp


Link Tải Zend Studio mới nhất: